Университетска Информационна Система - Студент
-

Технически Университет, Филиал Пловдив

Университетска Информационна Система - Студент

съдържа информация за студентите в Технически Университет - София, Филиал Пловдив.
Тук можете да намерите лична информация, информация за Вашето
студентско състояние, здравно осигуряване, както и Вашите оценки
получени по време на следването.

Влизането в системата се извършва чрез ЕГН/ЛНЧ и факултетен номер
през стандартна или криптирана връзка, като имате възможност да
видите детайлна информация за последните си 10 влизания.